Koolidele

Virtuaalreaalsusel (VR) põhinevad haridusprogrammid pakuvad harivat ja elamuslikku tagasivaadet möödunud aegadele. Programmi muudab unikaalseks uudne lähenemine, mille abil tutvustatakse unustatud ehitisi ja hooneid samades paikades, kus need kunagi asusid. Õpilased kogevad linnaruumis või maastikul aset leidnud muutusi erinevate vaatepunktide vahel rännates ning saadud kogemust vahetult tänase keskkonnaga võrreldes. Sellist lahendust pole Eestis ja lähiriikides varem kasutatud.

Meie virtuaalreaalsete ajarännakute näol on tegemist uuendusliku ja moodsa lahendusega ajalootundide põnevamaks muutmiseks. Rännakud Eesti eri paikadesse ühendavad ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse tundide kesksed teemad ja lõiminguvõimalused ning pakuvad teadmisi eesti lähiajaloo poliitilistest sündmustest, mida käsitletakse ka põhikooli ainekavas.

Ettevõtte tuumiku moodustavad Tartu Ülikooli vilistlastest ajaloolased, kelle sügavutiminev ja põhjalik arhiivitöö tagab, et kujutatud vaated ning kirjeldused vastavad ajaloolisele tõepärasusele ja pakuvad teadmisi, mida tavapärastest õpikutest ja aimekirjandusest ei leia. Ajarännakud on ideaalne vahend õppetöö elavdamiseks, võimaldades kogeda nüüdseks hävinud paiku. Audiogiidi tõlge üheksas erinevas keeles pakub täiendava võimaluse siduda õppekäik näiteks mõne võõrkeele ainetunniga.

PRAKTILINE INFORMATSIOON

HARIDUSPROGRAMM SISALDAB

 • Virtuaalset ajarännakut
 • Meeskondlikku ajas ja ruumis orienteerumist
 • Töölehte või mängijate seadmes QR-koodiga avanevat mängu
 • Juhendajat

HEA TEADA

 • Kestus ~90 minutit
 • Virtuaalreaalsed ajarännakud kuuluvad Kultuuriministeeriumi Kultuuriranitsa toetusmeetme alla. Loe rohkem: MUUSEUMID
 • Programm sobib kõigile kooliastmetele ja toimub õuesõppe vormis. Talvel on võimalus viia programm läbi siseruumides. Vajadusel kaasa vihmavarjud.
 • Proovile pannakse orienteerumis- ja kaardilugemisoskus, juhtimisoskus ning nutikus
 • Klassi saatvale õpetajale on ajarännak tasuta
 • Kokkuleppel saab tellida kooli kohapeale

VIRTUAALNE AJARÄNNAK VR Tallinn 1939/44 

 • Haridusprogramm Üks linn, kolm ajastut – õppeprogramm põhineb virtuaalreaalsel ajarännakul VR Tallinn 1939/44 ja tutvustab Eesti lähiajalugu ühe linna ja tänava kaudu.

Maksimaalne arv: 80 õpilast, aga jagame grupi väiksemateks rühmadeks 

 • Inimene sõjakeerises – raskustega toimetulek VR History ja Vabamu ühisprogramm III kooliastmele ja gümnaasiumile

Programm ühendab endas virtuaalsed ajarännakud ja programmi Vabamus, mis kõneleb sõja mõjust üksikisikule. Virtuaalne ajarännak VR Tallinn 1939/44 viib kõigepealt aega enne Teist maailmasõda ja tutvustab Tallinna Harju tänava ajalugu. Läbi VR prillide saab ruumiliselt, värviliselt ja interaktiivselt kogeda, kui ilus oli Tallinn enne Teist maailmasõda. Ajaloolaste poolt kokku pandud audiogiid, tutvustab Tallinna hoonete, äride ja kohvikute ajalugu. Virtuaalrännaku teine osa viib Saksa okupatsiooni aega, mille osaks on Nõukogude lennuväe rünnak Tallinnale ning märtsipommitamise tagajärjed Harju tänavale aastal 1944-1946.

Pärast virtuaalrännakuid on soovi korral lõunapaus omal käel.

Programm jätkub Vabamus (Toompea 8b), kus uuritakse elulugude kaudu, milliseks võis ja võib kujuneda inimese elusaatus sõjakeerises ning karmi käe poliitika all. Miks otsustasid ja otsustavad paljud kodumaalt lahkuda? Kes jäid ja jäävad? Kes viidi ära sunniviisiliselt? Milliseid valikuid tuli teha noortel minevikus ja milliseid tuleb teha tänapäeval? Me teeme ka enda elus iga päev lihtsamaid või raskemaid valikuid, mis võivad jäädavalt meie elusaatust mõjutada. Ent kuidas oli meie esivanematega? Milliseks kujunes nende elusaatus? Millised olid või ei olnud nende valikud?

Ühine programm annab hea ülevaate Tallinna saatusest Teises maailmasõjas ja õpetab mõistma inimeste valikuid sõjakeerises, kes kõigele vaatamata raskustega toime tulevad.

KESTUS: 3 tundi (1,5h + 1,5h)
ALGUS:
VR History ruumid jalakäijate tunnelis (Vabaduse väljak 9)
MAKSUMUS:
25 eurot
TASUMINE:
tasuda on võimalik mõlema programmi eest eraldi, kas kohapeal või arve alusel.
BRONEERIMINE: info@blueray.ee, 5343 9526

 

VIRTUAALNE AJARÄNNAK VR Toila 1938 

 • Haridusprogramm Mina Oru lossis – õppeprogramm põhineb esimesel ajarännakul Toila-Oru pargis ja lossis. Rõhuasetus on lossi rajamisel Grigori Jelissejevi poolt ning hoone renoveerimisel president Konstantin Pätsi suveresidentsiks.
 • Haridusprogramm Mina presidendi jälgedes – õppeprogramm põhineb ajarännaku „VR Toila 1938“ järjel Kadunud hiilguse jälgedes ning keskendub presidendi eluolule suveresidentsis.
 • Haridusprogramm Erikülalised Oru pargis – Kaunis Pühajõe ürgorus asuv Oru park pakub silmailu, avastamisrõõmu ja eri ajakihtidest pärit üllatusi. Pakume virtuaalse ajarännaku järel vahvat seiklust, mis teeb teid tuttavaks eriliste külalistega – nii siinse kohaga seotud eriliste inimeste kui ka pargis kasvavate eksootiliste taimedega.

Maksimaalne arv: 34 õpilast (suuremate gruppide puhul palun kirjutage meile ja täpsustame kestust)

 

 

VIRTUAALNE AJARÄNNAK VR Tartu 1913 

 • Mina minevikus – õppeprogramm põhineb virtuaalreaalsel ajarännakul VR Tartu 1913 ja tutvustab Tartu linnaruumis, täpsemalt Kaarsilla ümbruses, toimunud muutusi.

Maksimaalne arv: 22 õpilast (suuremate gruppide puhul palun kirjutage meile ja täpsustame kestust)

 

Täpsustavad küsimused ja broneeringud

E-post: info@blueray.ee

Telefon: +372 5343 9526

 

TAGASISIDE

 

[TESTIMONIALS]